75.0 mm Label

  • Východ slunce
  • ***
  • Samson Fountain
  • Suzdal
  • Severní brány.
  • ***
  • ***
  • ***
  • Loďka